Studija sperme czestochowa

Hear Clear Pro 2

Prouèavanje plodnosti kod ljudi prvenstveno se temelji na istra¾ivanju ejakulata. Analiza sjemena temeljni je dijagnostièki element koji poma¾e u procjenjivanju mu¹ke plodnosti.Semena je suspenzija sperme koja se formira iz testisa i epididimida u mje¹avini izluèivanja prostate, sjemenih vreæica i tubulobarbarnih ¾lijezda (tzv. Plazma sperme. Glavna svrha pitanja je stoga sperma.

Kako bi se test trebao odr¾ati?Ovaj test treba provesti na mjestu gdje, nakon razdoblja od jedne godine redovitog odnosa bez za¹tite (nema razloga za moguæe ispitivanje partnera, nije bilo oplodnje. Takoðer bi se trebali provoditi nakon druge vrste slika u podruèju prepone i nakon lijeèenja tumora testisa.

Prije ispitivanjaPrije ulaska u potragu moraju se ispuniti odreðeni standardi. Negativno kao rezultat mogu utjecati, meðu ostalima neadekvatno dugo trajanje spolne apstinencije (uzorak bi se trebao dobiti u sezoni 2-7 dana spolnog odnosa, bolesti (èesto one s povi¹enom temperaturom i zlouporaba alkohola. Uzorak koji se tra¾i takoðer se treba dati na preferirani naèin.Analiza sjemena temelji se na njezinoj makroskopskoj procjeni (viskoznost, volumen, pH i mikroskopskom (broj spermija, njihovu svje¾inu i pokretljivost. Nadalje, detektirana je kolièina antispermskih antitijela. Ponekad se preporuèuju i drugi testovi, npr. Bakteriolo¹ki i biokemijski testovi, kao i hiposomski test.

dijagnostikaU dijagnostici neplodnosti kod ljudi okreæe se nova vrsta hormonskog istra¾ivanja. Ispituje se, izmeðu ostalog razina slobodnog i cjelokupnog testosterona, razina gonadotropnih hormona: FSH, LH, prolaktin, estadriol i TSH i FT4.Poremeæaji neplodnosti takoðer mogu biti posljedica autoimunih reakcija. Pitanja se zatim testiraju na antitijela protiv sperme u serumu i sjemenu. Postoje i posljednji takozvani tehnika neizravne imunofluorescencije. To se naziva stvaranjem prekrivanja sperme antitijela. To zahtijeva puno ljudi da potpuno ¾ive kako bi zaustavili plodnost. Uzrok poremeæaja neplodnosti èesto je novi naèin infekcije. Mikrobiolo¹ki testovi se provode kao njihova iskljuèenost.