Sredi nji usisivae film

Mnogi od nas tijekom èi¹æenja definitivno se bore s raspr¹enom pra¹inom koja se nalazi u oèi¹æenom stanu i nosi sa sobom tvari koje èesto uzrokuju vrlo ozbiljne alergijske simptome. Suoèavanje s posljednjim svakako æe biti uobièajenije nego ¹to mislimo. Instalacija 100% usisavaèa omoguæuje vam da se rije¹ite prljav¹tine i mikroorganizama izvan zgrade, bez buke i udobnosti.

Sredi¹nji usisavaèi su stil kanala koji se trajno pohranjuju unutar kuæe i svjesni su odlaganja otpada u sredi¹nju jedinicu u podrumu, spremi¹tu ili gara¾i. Mlaznica za èi¹æenje i crijevo spojeni su na usisne centre koji se nalaze u objektu. Kada je crijevo spojeno na piæe iz utiènica, sredi¹nja jedinica se automatski prilagoðava. Isisani zrak nakon odvajanja pra¹ine ispu¹ta se izvan zgrade, a smeæe se mo¾e prazniti samo svakih nekoliko mjeseci. Za¹to je prvi usisivaè toliko funkcionalan i atraktivniji izbor od obiènog usisivaèa? Sredi¹nji vakuum je trenutna, inteligentna kuæna tehnologija koja poveæava vrijednost na¹e imovine i poèinje ¾ivotni standard. Mnogo uèinkovitije filtrira zrak u dvorcu, ali ne ostavlja raspr¹ene tragove pra¹ine, ¹to je odlièan izlaz posebno za osobe koje pate od alergija, za razliku od tradicionalnog usisivaèa. Zrak iz usisavaèa koji ima alergene i viruse izlazi izvan zgrade, èi¹æenje takvim centralnim usisivaèem je jaèe, lak¹e i skuplje. Nedostatak je u tome ¹to postavljanjem va¾ne jedinice na mirno mjesto znaèajno smanjujemo buku tijekom èi¹æenja. Zbog nedostatka kabela za napajanje, ne moramo ga isku¹avati kao obièan usisivaè, cijela instalacija koja odvodi pra¹inu je skrivena, a lagana i fleksibilna usisna crijeva omoguæit æe nam da dosegnemo i najudaljenije kutke bez podizanja usisivaèa. Nema razloga za kori¹tenje filtera, usisna snaga usisavaèa je nepokretna i ne smanjuje se do razine punjenja spremnika, naravno kada zauzima stan u biv¹em usisivaèu.