Simptomi trudnoaee

Od uèenja u ¹koli, s televizije, putem internetskih foruma, preko novina i kroz razgovor s majkama / bakama - otkrivamo koji su simptomi trudnoæe. Znamo da ako nema mjeseènih krvarenja, posljednji datum za test na trudnoæu. Kada je test koristan, vrijeme je za oèekivanje vrtoglavice, bolova od gladi, i iznad svega, muènine i povraæanja. Meðutim, u to ne vjerujemo, ponekad smo prilièno uoblièeni da priznamo da se mo¾e dogoditi kada osoba ne ostane na svim nuspojavama trudnoæe. Mo¾da su daleko od malih. Meðutim, ono ¹to se ne bi dogodilo je opæe uvjerenje da nema vremenskog razdoblja i da su muèeni, ¹to znaèi da æe dijete jo¹ uvijek biti tamo. ©to je sa starima koji osjeæaju neobiène simptome trudnoæe? A ¹to oni mogu predstavljati?

Nutritivne ¾udnje - naravno, ne govorimo o sendvièu s namazom od ¹ljiva, krastavcima i jajima. Ponekad trudna ¾ena poèinje osjeæati takozvanu pro¾drljivu ¾udnju, koja èini neodoljivu potrebu za jelom nejestivih proizvoda. Tako je, na primjer, sendviè s d¾emom, krastavcima i pastom od jaja, obilno izliven tekuæim sapunom. Pojava takvih simptoma zahtijeva hitnu konzultaciju s lijeènikom.Novo u ustima - ponekad se sve svodi na trudnice da zubno meso èvrsto bubre i krvare tijekom pranja. U takvim stvarima, uobièajeni posjeti bit æe potrebni ne samo kod trudnice ginekologa, nego i kod zubara.Inkontinencija mokraæe - prvo zato ¹to pijete vi¹e. Drugo, zato ¹to je va¹ mjehur u pro¹irenoj maternici "svaki drugi" 2 kg malog stvorenja. Umjesto toga, ne mo¾ete uèiniti ni¹ta o tome, dobro rje¹enje æe biti samo da vam pru¾iti specifiène gaæice liner (kao ¹to su velike pampers i èesto pripadaju kupaonici, jer spremanje urina u kombinaciji s ka¹lja ili smijeha mo¾e dovesti do neugodnih posljedica.Hrkanje - odgovornost za to je nateèene nozdrve, koje ne samo da mogu ostaviti dojam stalno napunjenog nosa i osjetljivih krvarenja, nego i spavati noæu. Ona ne posti¾e ovaj kratki. Zahvaljujuæi tome, va¹ suprug koji vas je do posljednjeg puta gotovo svake noæi probudio svojim hrkanjem, shvatit æe kada se osjeæate i kroz ¹to prolazi.Ko¾a se mijenja - radi se o drugim mjestima na bradi i vratu io paucima koji se mogu pojaviti gotovo na bilo kojem ko¾nom komadu tijela. Melanin je odgovoran za ovu vrstu promjene, ¹to nam u tradicionalnim uvjetima omoguæuje da imamo dobar ton ko¾e (ili sav njegov stil, meðutim, njegova prekomjerna proizvodnja u sezoni blagoslovljene dr¾ave mo¾e izazvati neobiène promjene i proizvode iz najzanimljivijih u¾asa. Ne dirajte, meðutim. Sve ove promjene proæi æe u kasnijim razdobljima trudnoæe ili najkasnije nakon poroda. Ako se promjene boje pojavljuju pretjerano i neugodno kod ljudi, ulo¾ite u pra¹inu i pokrijte poddlak. Lagani tretmani ljepote uèinkovito prikrivaju sve nedostatke.Nesanica - takoðer je te¾a, jer smo dodatno nagla¹eni sigurno¹æu drugih da je trudnoæa "novi trenutak kada mo¾emo spavati".

https://neoproduct.eu/hr/chocolate-slim-jedinstveni-koktel-slimming-s-okusom-najbolje-cokolade/Chocolate slim Jedinstveni koktel slimming s okusom najbolje čokolade

Trudnoæa sama po sebi, ove standardne i ne, kada je i puno trbuha vrlo uèinkovito u spreèavanju spavanja. Na¾alost, vjerojatno ne postoji naèin da se nosite s nesanicom koja je nastala (u svakom sluèaju ne smijete podr¾avati pilule za spavanje!. Morate se poku¹ati naviknuti na to. Meðutim, kad i prije, te èinjenice æe takoðer nestati s isporukom. Teoretski. Kao ¹to mo¾ete vidjeti, osim standardnih simptoma trudnoæe, mogu postojati i druge, ponekad smije¹ne, ponekad i manje. Ali bez ikakvog razloga, trudnoæa je posebno radostan stadij ¾ene, a onda mi ni¹ta novo ne preostaje, samo da vam po¾elim, dragi buduæi majke, sretnu i jednostavnu trudnoæu, kao i sretno odgajanje buduæeg potomstva.