Lanac it usluga

Mre¾a partneri Comarch temelji se na samom partneru u svim partnerskim programima ¹irom svijeta. Comarch Vjenèanje je takoðer 900 tvrtki iz na¹e pune Oni su pa¾ljivo odabrani, obièno od nekoliko do desetak zaposlenika. Oni su bili podvrgnuti detaljnom odabiru kako bi pru¾ili najvi¹i stupanj IT usluga potencijalnim kupcima.

Comarch svojim dobavljaèima u poslovanju, izmeðu ostalog:- profesionalnu poslovnu i sadr¾ajnu obuku,- pa¾nja u postizanju primatelja,- usluga iz regionalne skrbnièke kartice,- podr¹ka promotivnim aktivnostima,- ogla¹avanje na kuænim uslugama i oko www,- moguænost imovine od proizvoda koje organiziraju na¹i struènjaci.Partneri s potvrðenim kompetencijama nalaze se na profesionalnoj prodajnoj karti Comarch partnerskog programa. Stupanj vidljivosti na ovisnoj kartici postoji iz stupnja komercijalne aktivnosti odreðenog partnera i provedbe specifiènih prodajnih kriterija.U trenutku kad ste u skladu s Comarhom i postanete njegov partner, trebali biste naiæi na sastanak s predstavnikom tvrtke, imati ciklus ovla¹tenja za obuku u velièini Comarch proizvoda i potpisati sporazum o korisnoj suradnji.Vrijedno je postati Comarch partner, jer su sustavi ove marke i dalje najprikladnije rje¹enje za kupnju u Poljskoj, a Affiliate Program je lijepa dobit prikladna za odreðeni sport i posao. Comarch takoðer nudi posebne Staze kompetencija, odnosno program razvoja zaposlenika Partnera koji grade zajednicu Comarchovih zaposlenika.Prva faza za poèetak suradnje je stvaranje obrasca za prijavu koji se nalazi na zidu www.comarch.pl. Sve ¹to trebate uèiniti je unijeti svoje osobne opcije i porezni identifikacijski broj tvrtke. Zaposlenici brenda sastat æe se sa zainteresiranim stranama u planu razgovora o uvjetima suradnje.