Kuhinjski robot velike snage

Svijet je pun novih tipova, s udaljenim karakteristikama, vje¹tinama ili prirodom iu velikoj te¾ini, zahvaljujuæi svemu, nekako se preklapa i mo¾emo funkcionirati u ovom vrlo kompliciranom stroju, koji je bitak.

Zamislite situaciju u kojoj su svi lagani i analitièki poput Einsteina. Iako bi se odvijale izuzetno zanimljive rasprave, zakoni o postojanju u svemiru bili bi jako ¾vakani, ali vjerojatno bi svi uskoro umrli od gladi. To nisu bili pekari, mljekare ili trgovci.

Takva raznolikost zaposlenika je neophodna i svatko æe naæi svoj posao na posljednjem planetu. Dakle, kada nije sve ¹to je svjetski poznati sporta¹, zapravo ne mo¾e svatko biti poduzetnik koji æe otvoriti drugaèiji brand takoðer ne stvara ni¹ta lo¹e u njemu. Neki ljudi imaju liniju za kockanje, neki imaju interesnu liniju, a ljudi ne bi trebali biti podijeljeni na bolje i gore zbog profesije za koju rade.

Sve se preklapa i nije postojao niti jedan dio u razdoblju kada se to nije dogodilo za ljude oko sebe, obavljanje naizgled trivijalnih aktivnosti. Pogledajmo, na primjer, direktora tvrtke. Energiju nije koristio ujutro nakon ¹to je popio kavu i jeo doruèak, ako gost prije nije skupljao zrna kave, nije uzgajao koko¹i, nije preraðivao proizvode, nije ih prodao poslu. To nije bilo djelotvorno dru¹tvo u razdoblju kada gost nije olak¹ao njegov ¾ivot izmi¹ljanjem programa stvaranja tvrtke ili organizma za upravljanje ljudskim kapitalom. Nakon dana ispunjenog izazovima, ne bi se odmarao u udobnosti, da stolar prije nije obavio stolarija za udoban krevet.

To je stra¹no tipièan primjer, ali to dobro pokazuje, koliko je daleko od svakoga od nas vezan izvornik i vrlo va¾na pogre¹ka je depreciranje drugih ¾ena zbog njenog dru¹tvenog statusa. I treba imati na umu da se bogatstvo valja i da se sve mo¾e promijeniti u odreðenom trenutku. Stoga bi svi trebali davati jedni drugima veliki utjecaj.